Grafologija

Grafologija pomeni po Slovarju slovenskega knjižnega jezika, ugotavljanje značajskih lastnosti iz pisave. Pri forenzičnem preiskovanju pisav je ne uporabljamo, razen pri oblikovanju psiholoških portretov, ki temeljijo na matematično strokovni metodi, ki ustreza znanstvenemu eksperimentu, kar pomeni, da je ponovljiva in preverljiva. Takšne psihološke portrete vsak dan izdelujejo vse varnostno obveščevalne službe po svetu in med drugimi tudi: FBI, CIA, Mossad, M16, itn. Namen izdelave psiholoških portretov, je oblikovati oceno nevarnosti anonimnega sporočila in opredeliti približno starost, spol in druge posebne značilnosti pisca anonimnega sporočila, na temelju podrobne analize pisnega izdelka.

Izdelava psihološkega portreta pa včasih služi tudi pri kadrovanju, da zaposlijo osebe, ki ustrezajo opisom delovnih mest.

Tudi pri oblikovanju reklamnih sporočil in imen izdelkov, je zelo pomembno v kakšnem tipu pisave so ti napisani in oglaševani.

Pri analizi pisav ugotavljamo splošne, posebne in posamične značilnosti na področjih: oblikovne, gibalne in prostorske slike pisave (po B. Wittlichu, R. Heissu)

(Po nemški literaturi smo povzeli nekaj znamenitih tekstov in podpisov.)