Grafološke ekspertize za kadrovanje

Od leta 1984 se ukvarjam tudi z ekspertizami pisav v namen kadrovanja. Uporabljam metodo, ki ustreza znanstvenemu eksperimentu in je preverljiva ter ponovljiva. Metoda vsebuje precej matematičnih izračunov vrednosti različnih značilnosti v pisavi. Končni rezultat te poglobljene analize je izdelava pregledne ponazoritve osebnostnih lastnosti v obliki diagrama in obsežen opis značajskih lastnosti kandidata za določeno delovno mesto. Pri tem je zlasti pomembno, da se ugotovijo temeljne lastnosti pisca, kot so: intro in ekstroverzija, energetska opremljenost (libido po C.G. Jungu) Prevladujoče funkcije v značaju kandidata: mišljenje, čut (realnost), čustva in intuicija. Poleg tega pa se ugotovijo še naslednje lastnosti: duhovna gibčnost, iniciativnost, kontaktibilnost, sposobnost sporočanja, emocionalnost, smotrnost, koncentracija, vztrajnost, samozavestnost, kritičnost in nekritičnost, sposobnost premagovanja stresa, storilnostnost in zmožnost nadaljnjega razvoja osebnosti ter seveda tudi vse njihove morebitne slabšalne sence.

Diagram osebnostnih lastnosti

Ta metoda je prilagojena za različne vrste opisov del in nalog v podjetjih in se lahko uporabi za najvišji, srednji in tudi najnižji management, ali pa za vsakršno delo, ki zahteva vsaj minimalno udeleženost človekovega intelekta in značaja pri tem. Za to potrebujemo prošnjo ali kakšno drugo pisno vlogo kandidata z desetimi do dvajsetimi vrsticami teksta na brezčrtnem papirju, s podpisom in po možnosti še kuverto, ki jo je opremil z resničnim ali namišljenim naslovom.

Od leta 1984 pa do danes sem izdelal okoli 800 takšnih analiz. Prednost mojih znanstveno utemeljenih ekspertiz, pa je v tem, da ne diskriminiram kandidatov, ampak jih preko kadrovikov poučim, kje in na kakšnih področjih bi bili lahko morda bolj uspešni!