Graforobot

Že leta 1989 sem v Primorskem dnevniku v Trstu, objavil prvi članek o uporabi »graforobota«. Graforobot je tehnika, ki sem jo kasneje prestavil tudi na straneh priloge Znanost, v Delu leta 2001. Gre za podobno tehniko, kot jo uporabljajo forenziki za iskanje oseb, ko izdelujejo »fotorobote«. Pri graforobotu pa gre za iskanje pisca na temelju njegove pisave.

Z podrobno vsestransko analizo pisnega teksta, je mogoče izdelati psihološki portret in z njim med znanimi in neznanimi pisci, iskati pisca inkriminiranega sporočila. Ta tehnika se uporablja pri ugotavljanju piscev anonimnih pisem, ali drugih manj prijetnih sporočil.